Cardiocast afl 3 - Organisatie cardiovasculaire zorg 2de lijn | CVRM


CardioCasts  • 3 augustus 2021

Afl. 3: De organisatie van cardiovasculaire zorg in de 2de lijn

In deze cardiocast delen vier sprekers hun visie over de organisatie van cardiovasculaire zorg in de tweede lijn

Zorgpaden in de tweede lijn

  • Aliënde van Goor – Jurist Gezondheidsrecht, verpleegkundig specialist AGZ en beleidsmedewerker bij de NZa
  • Willem Bax – Internist, nefroloog en vasculair geneeskundige bij de Noord-West ziekenhuisgroep
  • Joep Rijnierse – Arts en medisch directeur van biotechnologie bedrijf Amgen
  • Folkert Asselbergs – Cardioloog, hoogleraar cardiovasculaire genetica in het UMCU en voorzitter van de werkgroep data en infrastructuur van de Dutch Cardiovascular Alliance

Gestroomlijnde zorg in het ziekenhuis

Aliënde van Goor vertelt aan de hand van ervaring die ze opdeed in het Verenigd Koningrijk hoe gestroomlijnde zorg in het ziekenhuis eruit kan zien. Door de zorg in Nederland anders in te richten, kan de toekomstige cardiovasculaire patiënt een beter CVRM-programma worden geboden. Van Goor vertelt hoe hartrevalidatie en preventie in één model kunnen worden opgenomen. Verder legt ze uit waarom samenwerking van specialismen onderling van belang is en geeft ze een suggestie voor de rol van de Verpleegkundig Specialist in de gestroomlijnde zorg. Wat haar suggestie is weet u na het luisteren van de cardiocast aflevering.

Het organiseren van CVRM-zorg 2.0

Willem Bax vertelt over het ontwikkelen en implementeren van een transmuraal zorgpad CVRM dat hij samen met collega’s in het ziekenhuis heeft opgezet en gerealiseerd. Dit nieuw zorgpad zorgt ervoor dat iedereen die een cardiovasculair event heeft doorgemaakt wordt voorzien van de juiste adviezen. De kern van het nieuw model kan op iedere plek worden uitgerold, zowel in de eerste als in tweede lijn. In de cardiocast aflevering deelt Bax welke ambities hij nog heeft en welke verbeteringen hij graag tegemoetziet voor een betere organisatie van CVRM-zorg.

Uitkomstgerichte zorg

‘Hoe komen we in Nederland tot meer uitkomstgerichte cardiovasculaire zorg?’, is de vraag waarmee Joep Rijnierse van start gaat. Al enige tijd buigt hij zich vanuit Amgen over dit vraagstuk en geeft daar vanuit een ander perspectief, dan de praktiserend medisch specialist, adviezen over. Hij maakt een opsomming en benadrukt dat uitkomstgerichte cardiovasculaire zorg zoveel breder is dan alleen uitkomsten van geneesmiddelen. Welke inspanningen het vraagt, van wie en welke randvoorwaarden er nodig zijn deelt Rijnierse in deze aflevering. Net als Aliënde van Goor heeft hij een voorbeeld uit het buitenland en geeft hij een waardevol advies voor het toekomstig zorgpad van de individuele patiënt.

Samenwerken over de domeinen heen

Folkert Asselbergs bespreekt waarom veranderen tijd kost en hoe het uitdagend kan zijn om zorg opnieuw te organiseren en operationeel te maken. Hij vertelt hoe in het ziekenhuis waar hij werkt met verschillende specialismen wordt samengewerkt aan het optimaliseren van CVRM-zorg en waarom een fysieke locatie in het ziekenhuis daarbij verschil kan maken. In de samenwerking spelen de richtlijnen een belangrijke rol. Hoe daarin de autonomie van de specialist te behouden en tegelijkertijd artsen ondersteunen met beslissingssoftware aan de hand van patiëntdata? En waarom het actualiseren van richtlijnen niet moet worden gecentraliseerd? Antwoorden hierop vindt u in deze cardiocast.
Laat u inspireren door deze vier visies.zorgpaden-img
CardioCasts   •   17 augustus 2021

Samenwerken over de lijn...

CardioCasts   •   11 mei 2021

Het speelveld van de cardiovasculaire zorg en...

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven