Cardiocast afl 4 - Samenwerking en bekostiging van CV-zorg | CVRM


CardioCasts  • 17 augustus 2021

Afl. 4: Samenwerking en bekostiging van cardiovasculaire zorg over de lijnen heen

In deze cardiocast delen vier sprekers hun visie over de samenwerking en bekostiging van cardiovasculaire zorg.

Zorgpaden in de tweede lijn

  • Adrie Evertse – Huisarts en voorzitter van het college voor huisartsen met een bijzondere bekwaamheid (CHBB)
  • Aliënde van Goor – Jurist Gezondheidsrecht, verpleegkundig specialist AGZ en beleidsmedewerker bij de NZa
  • Joep Rijnierse – Arts en medisch directeur van biotechnologie bedrijf Amgen
  • Willem Bax – Internist, nefroloog en vasculair geneeskundige bij de Noord-West ziekenhuisgroep

Evidence based in de praktijk

Adrie Evertse leidt deze cardiocast aflevering in met een samenvatting van de verschillende vormen waarin huisartsenzorg is georganiseerd. Hij benoemt aspecten die samenwerking tussen de lijnen en zorginnovatie extra uitdagend maken. Ook illustreert hij het verschil tussen evidence based en practised based behandelen, welke patiëntkenmerken in de eerste lijn aan het licht komen en hoe dat de cardiovasculaire zorg beïnvloedt. Wat er nodig is om alle verschillende stappen, bij cardiovasculaire zorg betrokken personen en overdrachten te verbeteren? Deze cardiocast aflevering bevat potentiële oplossingen, ideeën en waardvolle aandachtspunten voor de brief van de medisch specialist aan de huisarts.

Gemeenschappelijke monitoring

Aliënde van Goor pleit voor het verbeteren van cardiologisch onderzoek en wanneer onderzoeksresultaten zich beter zouden vertalen naar de praktijk. Met het oog op de samenwerking tussen de lijnen benoemt zij enkele cruciale verschillen in de begeleiding van een patiënt na een doorgemaakt cardiovasculair event. Deze zorg vindt deels in de eerste en deels in de tweede lijn plaats met bijbehorende voor- en nadelen. Welke dit zijn en wanneer iemand over te dragen aan de eerste lijn of terug te verwijzen naar de tweede lijn, komen in deze cardiocast aflevering aan bod. Ook heeft Van Goor een nieuwe suggestie voor de alom bekende overdrachtsbrief voor de huisarts.

Gemeenschappelijke monitoring

Joep Rijnierse wordt onderworpen aan de vraag welke partij nu bij uitstek geschikt is voor een masterplan cardiovasculaire zorg. Dus een plan waarin alle initiatieven, alle lijnen en bekostiging samen kunnen vloeien. Hij kent deze mogelijkheid toe aan de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), die cardiovasculaire ziektelast omlaag wil brengen. Welke speerpunten daarbij van belang zijn en waarom dat nodig is, alsook wat de mogelijkheden zijn in het koppelen van de eerste en tweede lijn belicht Rijnierse in deze cardiocast aflevering. Ook geeft hij een aantal praktische oplossingen voor facetten, die in de spreekkamer zijn afgesproken, maar plaats moeten krijgen in het dagelijkse leven van de patiënt. Ook welke rol de patiënt hierin zelf kan aannemen komt aan bod.

Inzichten in bekostiging

Willem Bax onderbouwt waarom er volgens hem geen productieprikkel bestaat in de zorg die hij biedt in zijn ziekenhuis. Maar als er dan toch een ander financieringsmodel moet worden bedacht, dan ziet hij wel mogelijkheden. Bax bespreekt op basis van welke effecten uitkomsten van zorg te berekenen zijn in de populatie en hoe dergelijke uitkomstgerichte zorg regionale samenwerking kan bevorderen. Volgens Bax zijn er ook nog voldoende verbeterpunten, waarmee de huidige CVRM-zorg te optimaliseren is. Dus zonder het vergoedingssysteem volledig te veranderen. Waar en hoe de grootste winst te behalen is volgens Bax, weet u na het luisteren van deze aflevering.
Laat u inspireren door deze vier visies.CardioCasts   •   3 augustus 2021

Zorgpaden in de tweede lijn...

CardioCasts   •   11 mei 2021

Het speelveld van de cardiovasculaire zorg en...

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven