Cardiocast afl 1 - Dromen over toekomst cardiovasculaire zorg | CVRM


CardioCasts  • 11 mei 2021

Afl 1. Het speelveld van de cardiovasculaire zorg en dromen over de toekomst

In deze podcast delen vier sprekers hun visie op de mogelijkheden en urgentie binnen het cardiovasculaire zorg landschap.

Zorg-professionals over de staat en toekomst van cardiovasculaire zorg

  • Michiel Tebbes – Zorg-futuroloog en spoedeisende hulparts
  • Adrie Evertse – Huisarts en voorzitter van het college voor huisartsen met een bijzondere bekwaamheid (CHBB)
  • Folkert Asselbergs – Cardioloog, hoogleraar cardiovasculaire genetica en voorzitter van de werkgroep data en infrastructuur van de Dutch Cardiovascular Alliance
  • Chris van den Heuvel – Bussiness Lead General Medicine Amgen

De patiëntreis

Kijkende naar de meest recente literatuur geschiedt het behandelen van risicofactoren suboptimaal. De behandeling heeft meer aandacht nodig. Weliswaar neemt dankzij de goede cardiovasculaire zorg in Nederland de mortaliteit af, nog altijd overlijden er honderden mensen per dag aan hart- en vaatziekten. Er ligt een serieuze kans om in de toekomst minder mensen een hartinfarct of beroerte te laten doormaken. En dat gaat gepaard met kosten. Chris van den Heuvel vertelt onder meer hoe voorspellen, organiseren en begeleiding de patiëntreis kunnen verbeteren. En waarom dat belangrijk is.

Vroegtijdig

Adri Evertsen sluit zich aan bij het pleidooi voor meer preventie in plaats van interventie. Hij bespreekt de uitdagingen en mogelijkheden binnen de huisartspraktijk, want er is een belangrijke rol voor de eerste lijn weggelegd. Uitdagingen liggen in het vroegtijdig ontdekken en meer focus op leefstijl en desnoods medicatie. Hij pleit voor meer meten en ander bevolkingsonderzoek. Zou het een idee zijn om bij dertigers die roken, slecht eten en al hogere cholesterolwaarden hebben te beginnen?

Meten is weten

Voor Michiel Tebbes kan meten van gezondheidswaarden niet vroeg genoeg beginnen. Hij deelt een aantal argumenten waarom het nuttig kan zijn om kinderen al op hele jonge leeftijd over gezondheidswaarden te leren en deze jonge groep continue waarden te laten meten. De huidige centrale positie van de patiënt wordt ter discussie gesteld en er wordt gefilosofeerd over de patiënt als eigenaar van data. Met opkomende technische mogelijkheden zullen er steeds nieuwe vragen komen. Verandert de zorg steeds meer in een ICT-bedrijf of is dat het al? Ondank de uitdagingen van privacy rondom gezondheidsdata is er misschien al meer ruimte dan gedacht. De zorg van morgen is in elk geval slimmer dan die van vandaag. Tebbes schetst de mogelijkheden voor de nabije toekomst.
Laat u inspireren door deze vier toekomstvisies.zorgpaden-img
CardioCasts   •   17 augustus 2021

Samenwerken over de lijn...

CardioCasts   •   3 augustus 2021

Zorgpaden in de tweede lijn...

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven