CardioCast

public-banner

Algemeen  •  26 mei 2022

ldentificatie van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Bekijk artikel

CardioCasts   •   17 augustus 2021

Afl. 4: Samenwerking en bekostiging

CardioCasts   •   3 augustus 2021

Afl. 3: Organisatie 2de lijn

CardioCasts   •   22 juli 2021

Afl. 2: Patiëntperspectief

CardioCasts   •   11 mei 2021

Afl. 1: Dromen over de toekomst

CVRM publicaties

Deze CVRM-website voorziet in visies, whitepapers, kennisgeving en andere uitgaven die bijdragen aan inspiratie en praktische ideeën voor een toekomstbestendige cardiovasculaire zorg. Immers het is de ambitie om kwalitatief goed cardiovasculair risicomanagement (CVRM), die wij met elkaar delen.

Toekomst cardiovasculaire zorg

De toekomst biedt patiënten met hart- en vaatziekten volop mogelijkheden. Met succes is de mortaliteit de afgelopen jaren teruggedrongen. Nu is het de tijd om de focus te verleggen naar het verlagen van morbiditeit en middels CVRM-zorg meer te richten op levenskwaliteit. De CVRM-zorg kan bij uitstek voorzien in deze nieuwe doelstelling. Hoe precies is nog niet zeker. Vast staat dat de toekomst van de zorg rondom cardiovasculaire ziekten er anders uit gaat zien als deze zich minder richt op interventie en meer op preventie. De nieuwste technische mogelijkheden die er al zijn en ontwikkelingen die eraan komen helpen zorgprofessionals en patiënten daarbij.

Podcasts

CardioCast is een podcastserie, waarin diverse zorgprofessionals en een patiënt worden geïnterviewd over de staat en toekomst van cardiovasculaire zorg. Wat kan er beter in de organisatie van CVRM-zorg, welke behandelingen kunnen worden geoptimaliseerd en wat houdt zorgprofessionals tegen om nieuwe mogelijkheden in de CVRM-praktijk en de behandeling van hart- en vaatziekten te omarmen?
In de CardioCast komen uiteenlopende medische disciplines aan het woord, waaronder een huisarts, cardioloog, neuroloog, internist, verpleegkundig specialist en een zorgfuturist. Verder dragen ook een ervaringsdeskundige en een jurist Gezondheidsrecht bij aan deze gesprekken. Deze Cardiocasts beloven inspiratie en waardevolle praktijkervaringen voor zorgprofessionals in de cardiovasculaire zorg en de nabije toekomst.

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven