Artikel - Zorgpaden optimaliseren | CVRM


Artikel  •  18 april 2022

Zorgpaden optimaliseren

optimaliseren-van-zorgpaden-1
De zorg voor CVRM-patiënten in Nederland kan nog beter. Één van de verbeterpunten die we eerder gesignaleerd hebben is het ontbreken van actuele protocollen en standaarden in ziekenhuizen en hierdoor een niet optimale organisatie van het zorgproces. Dit kan leiden tot suboptimale gezondheidsuitkomsten voor patiënten en tot een inefficiënt zorgproces.1 Zorgpadoptimalisatie is een methode die verschillende tools gebruikt om het zorgpad dat de CVRM-patiënt doorloopt te verbeteren – zowel in het ziekenhuis als in de samenwerking met andere partijen. Hieronder staan 3 voorbeelden hoe zorgpaden verder geoptimaliseerd kunnen worden.

1. CVRM-zorgscan
De CVRM-zorgscan is een hulpmiddel om te bekijken of de CVRM zorg in een ziekenhuis verbeterd kan worden. Met de CVRM-zorgscan kan bepaald worden op welk niveau de zorg zich op dit moment bevindt, welke ambitie het ziekenhuis heeft en kunnen gebieden voor optimalisatie worden gedefinieerd. Ook kunnen de uitkomsten van deze zorgscan helpen bij het opstellen van een verbeterplan voor optimalisatie van de zorg. Voor onderstaande ziekenhuizen hebben we blueprints gemaakt.
optimaliseren-van-zorgpaden-2
2. Blueprints
Een blueprint is een omschrijving van een zorgpad. Door middel van blueprints kan het huidige zorgpad geanalyseerd worden en kan bekeken worden hoe het zorgpad verbeterd kan worden.
Door het opschrijven zorgpaden en het actief kijken naar verbetermogelijkheden, kunnen de blueprints ook fungeren als best-practice voor andere ziekenhuizen die hun zorgpad willen optimaliseren.
optimaliseren-van-zorgpaden-3
3. Implementeren van protocollen
Huidige protocollen hebben vooral aandacht voor het acute deel van de zorg en minder voor de secundaire preventie.1 Hierdoor hebben patiënten een onnodig hoog risico op het krijgen van een nieuw event. Daarnaast ontbreekt het vaak aan lokale (werk)protocollen voor de CVRM zorg/ACS zorg. Hierdoor worden niet alle patiënten volgens de laatste richtlijnen behandeld. Het implementeren van een ASC protocol en daarmee het optimaliseren van het zorgpad is daarom van groot belang. Zo kunnen we patiënten behandelen volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en richtlijnen. En zullen de uitkomsten voor patienten waarschijnlijk verbeteren.
Wilt u meer informatie over het optimaliseren van zorgpaden neem dan contact met ons op via het contactformulier.

  1. Van Tuijl M, et al., 2019, Geïntegreerd zorgpad CVRM Máxima MC


Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven