Artikel - Samen in strijd tegen hart- en vaatziekten| CVRM


Algemeen   •   14 februari 2022

Samen in strijd tegen hart- en vaatziekten

Onze gezondheid en zorg kennen diverse uitdagingen. Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe, terwijl onze bevolking veroudert.1 Bij ongewijzigd beleid komen we al snel nog meer mensen en middelen tekort. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en haar partners hebben de volgende missie geformuleerd:

Hart- en vaatziekten blijven onverminderd één van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg en een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland.2
Daarbij behoren hart- en vaatziekten tot de belangrijkste oorzaken van morbiditeit.3 Het is nodig om het huidige cardiovasculair risicomanagement (CVRM) te verbeteren om voldoende zorgcapaciteit te behouden wanneer de zorgvraag nog verder stijgt. Maar ook om de bijbehorende kosten te beperken. De urgentie ervan spreekt uit de Nederlandse morbiditeits- en mortaliteitscijfers.3
Het aantal mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten is sinds 1980 sterk gedaald, maar het aantal ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten stijgt. De verwachting is dat het aantal patiënten met hart- en vaatziekten zal toenemen in Nederland: reden voor actie!4

1.Missiedocument Gezondheid & Zorg: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2.https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/27/54-procent-sterfgevallen-in-2019-door-kanker-of-hart-en-vaatziekten#:~:text=54%20procent%20sterfgevallen%20in%202019%20door%20kanker%20of%20hart%2D%20en%20vaatziekten, -1 %2D7%2D2020&text=In%202019%20overleden%20151%20885,)%20aan%20hart%2D%20en%20vaatziekten.

3.De Boer AR, et al. Hart- en vaatziekten in Nederland 2019, cijfers over incidentie, prevalentie, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2020

4. De Boer AR, et al. Hart- en vaatziekten in Nederland 2018, cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2020. https://actueel.hartstichting.nl/steeds-meer-mensen-overleven-hart--of-vaatziekte/ op 15 februari 2021
 
Artikel   •   21 februari 2022

Het risico op hart- en vaatziekten1

CardioCasts   •   22 juli 2021

Afl. 2: Patiƫntperspectief

Artikel   •   21 maart 2022

Lipidenmanagement bij CVRM

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven