Artikel - Preventie HVZ dichter bij huis | CVRM


Artikel  • 15 april 2021

PREVENTIE HART- EN VAATZIEKTEN DICHTER BIJ HUIS

In Zuyderland Medisch Centrum lopen vele innovatieve projecten die worden ondersteund door Amgen. Een daarvan is de nieuwe post-PCI poli waarmee interventiecardioloog prof. dr. Arnoud van ‘t Hof en verpleegkundig specialist Rob Schoumakers de preventie van hart- en vaatziekten na een hartinfarct willen optimaliseren.
Download dit artikel

Na een lange carrière in het Isala ziekenhuis in Zwolle is hoogleraar interventiecardiologie prof. dr. Arnoud van ’t Hof sinds 2017 werkzaam in Zuyderland Medisch Centrum. Hij geeft leiding aan de afdelingen interventiecardiologie van het Zuyderland en MUMC+, een van de grootste interventiecentra van Nederland. “Na 20 jaar interventiecardiologie zie je duidelijk dat dotterbehandelingen niet de oorzaak van hart- en vaatziekten wegnemen. Preventie is eigenlijk veel belangrijker: het voorkomen van nieuwe problemen en het verbeteren van de toestand van de vaten voor de toekomst.”

“Dat moet beter kunnen”

“De post-PCI poli (percutane coronaire interventie, ook wel dotteren, red.) is een poli om de zorg voor mensen na een hartinfarct te optimaliseren”, vat prof. Van ’t Hof samen. “We zagen dat mensen te weinig hartrevalidatie volgden en onvoldoende werden behandeld. Toen hebben we gezegd: dat moet beter kunnen.” Prof. van ’t Hof benaderde verpleegkundig specialist cardiologie Rob Schoumakers en in november 2020 ging de poli van start. Schoumakers draait het spreekuur zelfstandig en ziet zowel patiënten na een hartinfarct als hoogrisicopatiënten wier cholesterol en andere cardiovasculaire risicofactoren niet adequaat zijn behandeld.

“Alle zorg zo thuis mogelijk”

In het Zuyderland wordt door de cardiologen, vasculair internisten, neurologen en vaatchirurgen gewerkt aan een centre of excellence CVRM, gericht op verbeteren van primaire en secundaire preventie in de regio voor alle hart-en vaatpatiënten, samen met de eerste lijn. Zowel bij het centre of excellence als bij de post-PCI poli is het niet de bedoeling om de belangrijke rol van huisartsen bij het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) over te nemen, benadrukt Van ’t Hof. “Bij de post-PCI poli gaat het om een betere overgang naar de CVRM-zorg in de eerste lijn. We willen de zorg optimaliseren door mensen beter op medicatie ingesteld naar de huisarts terug te verwijzen.”
Rob Schoumakers is de spil in de post-PCI poli. “Via de cardioloog wordt de vraag bij mij neergelegd om samen met de patiënt een behandelplan op te stellen om de preventie zo goed mogelijk in te zetten.” Schoumakers geeft leefstijladviezen en stelt patiënten in op statines. Sommige patiënten komen in aanmerking voor cholesterolverlagende therapie in injectievorm, in de vorm van een PCSK9-remmer. Daarvoor is met apotheker Hans Cremers van de politheek in Heerlen en Maarten Raijmakers van de extramurale prikdienst van het Zuyderland een zorgpad ontwikkeld.
De patiënt krijgt prikinstructie van de apothekersassistente, waarna de medicatie aan huis wordt geleverd en de patiënt thuis zelfstandig de injectie zet. Na zes weken komt de extramurale prikdienst van het ziekenhuis bij de patiënt thuis bloed afnemen en nieuwe medicatie leveren. “Het is echt uniek om het op deze manier te doen”, zegt Van ’t Hof.
“Het past ook goed bij de strategie van Zuyderland: alle zorg zo thuis mogelijk. Het is patiëntvriendelijk, maar verbetert ook de therapietrouw.”

“Gezamenlijk kom je verder”

Prof. van ’t Hof heeft bewust de samenwerking met Amgen gezocht bij dit project. Een van de belangrijke speerpunten van Amgen wereldwijd is het bijdragen aan waardegedreven zorg. Amgen heeft consultants in dienst die gespecialiseerd zijn in het gezamenlijk verbeteren van zorgpaden en value based healthcare projecten, waaronder het vervangen en verplaatsen van zorg naar huis, die leiden tot meerwaarde voor de patiënt en tot betere uitkomsten. “Gezamenlijk kom je verder. Dat vind ik het mooie van samenwerking met Amgen.”

“Daar doe je het voor!”

“We zijn nu een paar maanden onderweg en zien al mooie resultaten in de database terug, maar na een jaar kunnen we pas echt bekijken hoe het met de patiënten gaat, zowel labtechnisch als op emotioneel gebied”, zegt Schoumakers. Hij merkt in de praktijk echter al dat patiënten het zorgpad prettig vinden. Een van zijn patiënten gaf aan dat hij zich door de nieuwe benadering en begeleiding aan huis zowel fysiek als mentaal veel beter voelde. “Hij voelt zich weer in staat om activiteiten te ontplooien zonder er continu aan herinnerd te worden dat hij hartpatiënt is. Daar doe je het voor!”

Download het volledige artikel

Download • 1,2 mb
Artikel Zuyderland
In Zuyderland Medisch Centrum lopen vele projecten die worden ondersteund door Amgen.
Download

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven