Artikel - Patiënt ondersteuning en betrokkenheid | CVRM


Artikel   •   16 mei 2022

Patiënt ondersteuning en betrokkenheid

De zorg voor CVRM-patiënten in Nederland kan nog beter. Één van de verbeterpunten die we eerder gesignaleerd hebben is het vergroten van de patiëntbetrokkenheid. Door het vergroten van patiëntbetrokkenheid, bewustwording van ziekte en behandeling komt de patiënt meer zelf 'in control' van zijn/haar gezondheid en behandeling. Hierdoor kan de patiënt beter de juiste keuzes maken.1 De patiënt ondersteunen en betrekken kan op verschillende manieren. Hieronder staan 2 voorbeelden van patiënt ondersteuning.
1. Thuiszorgprogramma
Een manier hoe Amgen een actieve bijdrage levert aan betere zorg voor de patiënt is met een thuiszorgprogramma. Hiermee streeft Amgen ernaar iedere patiënt optimaal te ondersteunen tijdens de behandeling met de best mogelijke zorg en betrokkenheid.
2. Rehab+
Een andere manier hoe Amgen bijdraagt aan een betere zorg voor de patiënt is met Rehab+. Na een Myocard Infarct krijgen patiënten een revalidatietraject aangeboden, gericht op leefstijlaanpassing en beweging, om een volgend event te voorkomen. Vaak krijgen deze patiënten een intensief revalidatietraject gedurende drie maanden waarbij meerdere zorgprofessionals, multidisciplinair betrokken zijn. Van die mogelijkheid maken lang niet alle patiënten gebruik, omdat ze daarvoor niet steeds naar het ziekenhuis willen komen.
 
Ziekenhuis Zuyderland onderzoekt de meerwaarde van een coachingstraject met een e-Coach met als doel de patiënt tot een blijvende leefstijlverandering te brengen. Zuyderland is het eerste ziekenhuis in Nederland dat ervaring opdoet met de Rehab+ applicatie. Het Rehab+ programma is een digitale oplossing met interactieve coaching voor de revalidatie van patiënten die een Myocard Infarct hebben gehad. Het programma is ontwikkeld in co-creatie met patiënten, cardiologen en revalidatieteams. Uit eerder onderzoek en ervaring is bekend dat apps die een individueel programma bieden een oplossing kunnen zijn, omdat de patiënt dit programma, na een gerichte intake, thuis kan doen. Dat werkt drempelverlagend voor de patiënt.
 
In 2021, heeft Rehab+ een subsidie van EIT Health gekregen, omdat dit project de innovatie in de gezondheidszorg bevordert. Het Consonium, geleid door Amgen, omvat o.a. Liva heatthcare als softwareleverancier, vier ziekenhuizen en de Universiteit Maastricht (center for cardiology research). Meer informatie over de oplossing vindt u op de website: https://eit-health.de/en/rehabplus/
Wilt u meer informatie over mogelijkheden voor patiënt ondersteuning en betrokkenheid neem dan contact met ons op via het contactformulier.

1. Mairuhu R, et al., 2020, Zorgpad CVRM in het HagaZiekenhuis


Artikel   •   14 februari 2022

Samen in strijd tegen hart- en vaatziekten

Artikel   •   18 april 2022

Optimaliseren van zorgpaden

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven