Het risico op hart en vaatziekten | CVRM


Artikel  •  21 februari 2022

Het risico op hart- en vaatziekten1

De kans op het krijgen van een hart- en vaatziekte is niet bij iedereen even hoog. Er zijn een aantal risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand een hogere kans heeft op de ontwikkeling van hart- en vaatziekte. Deze risicofactoren zijn deels te beïnvloeden en deels ook niet.
Onder niet te beïnvloeden cardiovasculaire risicofactoren worden factoren bedoeld waar niets aan gedaan kan worden:
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Erfelijke factoren
Naast dat er risico factoren zijn die we niet kunnen beïnvloeden zijn er ook genoeg risicofactoren voor hart- en vaatziekten waar we wel invloed op kunnen hebben. De belangrijkste risicofactoren waar ruimte voor verbetering is bij patiënten, zijn:
 • Roken:
2 op de 10 rookt nog2
 • Bloeddruk:
3 op de 10 heeft nog een te hoge bloeddruk62
 • LDL-cholesterol:
6 op de 10 heeft nog een te hoog LDL-c3
Andere beïnvloedbare risicofactoren zijn weinig bewegen, alcohol, diabetes en overgewicht.

CV = cardiovasculair; HeFH = Heterozygote Familiaire Hypercholesterolemie; HDL-c = high density lipoprotein cholesterol; HoFH = Homozygote Familiaire Hypercholesterolemie; LDL-c = low-density lipoprotein cholesterol; Lp(a) = lipoproteine(a); TG = triglyceriden.
 1. https://www.umcutrecht.nl/nl/risicofactoren-hart-en-vaatziekten
 2. Data on file, PHARMO data Kuiper et al., September 2019. Op aanvraag beschikbaar.
 3. Ray KK, et al. Eur J Prev Cardiol. 2021;28: 1279-1289.
 4. WHO. 2011. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. Geneva: World Health Organization in collaboration with the World Heart Federation and the World Stroke Organization.
 5. Ridker PM, et al. Eur Heart J. 2014; 35(27):1782-1791.
 6. Sharifi M, et al. Heart. 2016;102:1003-1008.
 7. Jellinger PS, et al. Endocr Pract. 2012;18:1-78.
 8. Roger VL, et al. Circulation. 2012;125:e2-e220.
 9. Stone NJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2889-2934.
 10. Keenan TE, et al. Curr Cardiol Rep. 2013:15;396.


Artikel   •   14 februari 2022

Samen in strijd tegen hart- en vaatziekten

Artikel   •   21 maart 2022

Lipidenmanagement bij CVRM

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven