Artikel - 5 verbeterpunten voor de huidige CVRM zorg | CVRM


Artikel  •  4 april 2022

5 verbeterpunten voor de huidige CVRM zorg

uitdagingen-in-de-cvrm-zorg
De zorg voor CVRM-patiënten in Nederland kan nog beter. Een aantal toonaangevende ziekenhuizen heeft vijf verbeterpunten gesignaleerd om de zorg te verbeteren.1-3
1. Richtlijnen en protocollen
Huidige protocollen hebben vooral aandacht voor het acute deel van de zorg en minder voor de secundaire preventie.2 Hierdoor is preventie vaak onderbelicht in de behandeling na een event.
Daarnaast ontbreekt het aan standaarden in Nederland voor een vasculair zorgpad. Hierdoor worden niet alle patiënten volgens de laatste richtlijnen behandeld.2
uitdagingen-in-de-cvrm-zorg-2
2. Organisatie van het zorgpad
Er is in veel gevallen geen structureel overleg tussen zorgverleners om met elkaar te overleggen over verbeteringen in het transmurale zorgpad (ziekenhuis, de keten of het systeem). Het zorgaanbod voor de patiënten is op dit moment vaak niet transmuraal afgestemd. Dit kan mogelijk leiden tot suboptimale gezondheidsuitkomsten voor patiënten en tot een inefficiënt zorgproces.2
3. Inzicht in uitkomsten
Om goede zorg te kunnen meten en beoordelen is er binnen de huidige kwaliteitssystemen meer aandacht nodig voor CVRM.2 Op dit moment is er vaak nog geen structureel inzicht in patiëntenuitkomsten. Met het ontsluiten van relevante uitkomstdata is het mogelijk om uitkomsten van patiënten te meten (voor en na de behandeling) en op basis daarvan het zorgpad en werkproces te verbeteren – samen met alle betrokken specialismen.1,2
4. Patiënt betrokkenheid
Door het vergroten van de patiëntbetrokkenheid en de bewustwording van de ziekte en behandeling komt de patiënt meer zelf in control van zijn/haargezondheid en behandeling en kan zelf beter keuzes maken.1 Op dit moment heeft een patiënt vaak onvoldoende kennis over de ziekte en is hierdoor vaak niet therapietrouw.4 De patiënt moet eigenaarschap kunnen krijgen en nemen over het halen van de eigen behandeldoelen. De kwaliteit van de behandeling wordt hierdoor beter.5 De patiënt begrijpt beter waarom een behandeling is gekozen en wat de impact daarvan is.3
5. Financiële uitdagingen
In ziekenhuizen worden per vakgroep verrichtingen of consultaties bijgehouden. Typisch gezien worden honorarium-inkomsten hieraan verbonden, wat leidt tot een productieprikkel.3 Doordat de zorg veelal nog gefinancierd wordt op basis van volume is er een minimale incentive om zorg en uitkomsten verder te optimaliseren.
Deze verbeterpunten kunnen alleen samen doorgevoerd worden. Amgen wil verschillende oplossingen en een CVRM-network ontwikkelen, samen met ziekenhuizen en andere partijen in het veld om in gezamenlijkheid oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen. Wilt u samen de zorg voor CVRM-patienten verbeteren, neem dan contact op met een van onze PA&O consultants. klik hier voor het contactformulier.

  1. Mairuhu R, et al., 2020, Zorgpad CVRM in het HagaZiekenhuis
  2. Van Tuijl M, et al., 2019, Geïntegreerd zorgpad CVRM Máxima MC
  3. Bax W, et al, 2019, Transmuraal zorgpad CVRM NWZ
  4. Simon ST et al. BMJ 2021; 374:n1493 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1493.
  5. Morassaei S, Campbell M, and Di Prospero L. Contin Educ Health Prof. 2021;41: 247-252


Artikel   •   7 maart 2022

Ambitie: 25% ziektelast reductie in 2030

CardioCasts   •   11 mei 2021

Afl. 1: Dromen over de toekomst

Artikel   •   18 april 2022

Optimaliseren van zorgpaden

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven