Over ons | CVRM

over-banner

Deel je vraag of knelpunt op het CVRM platform

Het is de ambitie van ons allemaal om kwalitatief goede CVRM-zorg aan te bieden. Hierdoor verlagen we het cardiovasculair risico en voorkomen we cardiovasculaire events.

Zorgpad optimalisatie

Het invullen van deze ambitie kan onder andere door de zorg goed te organiseren. Zowel in het ziekenhuis, in de regio en in de samenwerking daartussen. Vanuit verschillende invalshoeken werken we hier allemaal hard aan. Er zijn diverse voorbeelden van verbeteringen in de organisatie van CVRM-zorg en toepassingen van innovaties in het zorgpad.

Onze kernwaarden

Preventie
2e-lijns
Innovatief
Community
Kennis

Uitdagingen voor het verbeteren van het zorgpad

Het verbeteren van het zorgpad is echter niet gemakkelijk. Er is geen concreet overzicht van verbetermogelijkheden. Daarnaast ontbreekt ook vaak bewijs voor effectiviteit – zowel in een klinische studie als in de klinische praktijk.Een andere uitdaging is de toepassing van verbetermogelijkheden in de lokale praktijk, en de afstemming en samenwerking met andere manieren van werken en systemen zoals het EPD. Uitdagingen en vragen waarvan wij weten dat die leven en waar we graag samen een antwoord op vinden.

CVRM platform

Dit platform is er om samen tot antwoorden te komen.
Op ons platform:
  • Delen we kennis over innovaties in het zorgpad
  • Delen we voorbeelden uit de praktijk, en wat we hebben geleerd tijdens het realiseren daarvan
  • Brengen we artsen, patiënten en andere organisaties met elkaar in contact om zo aan de slag te gaan met innovaties in het zorgpad
  • Faciliteren we de kennisuitwisseling tussen zorgverleners
Ons doel is om nieuwe manieren van werken te stimuleren, verdere verbetering van het zorgpad te faciliteren en zo de CVRM-zorg voor patiënten te verbeteren.
“ Op weg naar een
cardiovasculair
event-vrij Nederland!”
Kimberly Gijsbers Senior Associate Project Manager Cardiovascular
Kimberly Gijsbers
Senior Associate Project Manager Cardiovascular

Op de hoogte blijven?

Graag delen wij onze inzichten en innovaties binnen de cardiovasculaire zorg. Samen maken we de zorg beter.
Inschrijven