CardioVasculair RiscioManagement Match Making | CVRM

CVRM-logo
AMGEN CVRM

MATCH MAKING

We werken vanuit verschillende invalshoeken aan het verbeteren van de CVRM zorg en het toepassen van innovaties in het zorgpad. Samen lukt dit natuurlijk veel gemakkelijker dan alleen. Daarom brengen we vanuit Amgen graag personen met elkaar in contact om aan de slag te gaan met het verbeteren van de CVRM zorg en innovaties in het zorgpad.
Wil je een innovatie realiseren en loop je tegen bepaalde knelpunten aan?
Zie je elders in de markt iets waar je graag van wil leren?
Heb je een goed idee voor een zorgpad optimalisatie en wil je hierover van gedachten wisselen?

Match Making

Amgen B.V. is sinds 1997 gevestigd in Breda. We hebben expertise, ervaring en een mooi netwerk opgebouwd waardoor we de juiste persoon kunnen vinden om te helpen!

Deel je vraag of knelpunt


Deel je vraag en/of knelpunt met ons en wij brengen je in contact met iemand uit ons netwerk die je mogelijk verder kan helpen.
Voer een geldige voornaam in
Voer een geldige achternaam in
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven
Ja, u gaat akkoord met de Amgen's privacy statement Controleer dit veld a.u.b.


Amgen Nederland B.V.
Minervum 7061
4817 ZK BREDA

Postadres:
Postbus 3345
4800 DH BREDA

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
Op basis van uw toestemming verzamelt en verwerkt Amgen B.V. Minvervum 7061 4817 ZK Breda uw persoonsgegevens met de enige doelstelling om u te voorzien van informatie en/of verzochten diensten en voor de promotie van Amgen’s producten en professionele of wetenschappelijke activiteiten. De activiteiten kunnen bestaan uit uw deelname aan trainingen, klinisch of marktonderzoek, wetenschappelijke congressen of meetings of adviesraden, gezamenlijk met digitale vragenlijsten over onze producten, diensten of activiteiten, allemaal relevant voor uw vakgebied. Amgen verwerkt uw persoonsgegevens voor de duur van de relatie tussen u en Amgen en voor zolang uw dergelijke communicatie wilt ontvangen, in elk geval voor zolang wettelijk is verplicht. De gegevens kunnen gebruik worden binnen de Amgen groep bestaande uit bedrijven zowel binnen als buiten de EU en mogelijk naar een derde partij welke ons hierbij ondersteund.
Amgen is een multinational met het wereldwijde hoofkantoor in de Verenigde Staten. Amgen onderhoudt datacenters wereldwijd, waaronder in de Europese Unie en in de Verenigde Staten. Amgen kan uw persoonsgegevens verwerken in de wereldwijde databases met toegang voor geautoriseerd Amgen personeel wereldwijd. Gegevensoverdracht buiten Europa inclusief de Verenigde Staten worden gedaan conform de geldende wetten op gebied van bescherming persoonsgegevens. Ongeacht waar de persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, overdracht binnen de Amgen en haar groepsentiteiten volgen de relevante wetgeving en onze bindende bedrijfsregels (BCR’s). Voor meer informatie over de BCR’s van Amgen, inclusief uw mogelijkheid om en klacht in te dienen omdat uw persoonsgegevens niet zijn verwerkt volgens deze regels, gaat u naar http://www.amgen.com/bcr/. Overdracht van gegevens naar landen welke niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming genieten worden pas gedaan nadat er is vastgesteld dat er voldoende waarborgen zijn getroffen zoals standaardcontractbepalingen. Om een kopie van deze waarborgen te ontvangen, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer via privacyoffice@amgen.com. Amgen onderhoudt en zal ervoor zorg dragen dat derde partijen welke data verwerken onder Amgen’s instructies als gegevensverwerker adequate administratieve, technische en fysieke maatregelen onderhouden om uw gegevens te beschermen.
U kunt toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht op data portabiliteit aanvragen door contact op te nemen met onze Privacy Office via privacyofice@amgen.com. U kan ook op elk moment uw toestemming intrekken voor het ontvangen van promotionele communicatie door de instructies op te volgen welke in elke elektronische communicatie zijn opgenomen. U kunt ook een klacht indienen door contact op te nemen met Amgen Privacy Office via privacyoffice@amgen.com or direct bij de autoriteit persoonsgegevens (Postbus 93374; 2509 AJ DEN HAAG Tel: (+31) - (0)70 - 888 85 00)
Amgen B.V.
Minervum 7061
4817 ZK BREDA
Tel.: 076-5732500